Därför behöver ditt företag interaktionsdesign

6 januari 2017
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Digital design har rört sig längst med en lång och slingrande väg från ett ganska blygsamt ursprung till en spännande nutid. Formgivningen av exempelvis er webbplats handlar inte längre bara om en snygg presentation av text och bilder. Idag ställs krav på att den ska vara interaktiv och användarvänlig.