UX design: Tillämpning av UX under designprocessen

Varför-DU-behöver-UX-design-Amplify-Digital

Tidigare har det mestadels fokuserats på att effektivisera arbetsaktiviteter med hjälp av teknikens hjälp och mindre på dess användare. Parallellt med den ständigt utvecklande teknologin har flera områden växt fram; Människo-dator-interaktion, interaktionsdesign, UX är några utav dem som istället har slutanvändaren som ett gemensamt fokus. I detta inlägg kommer fokuset ligga på UX (User Experience), dess betydelse under designprocessen och hur det kan tillämpas på ett optimalt sätt för att generera framgångsrika digitala produkter.

User Experience som metod

Användarupplevelse, som är den raka översättningen på svenska, bygger först och främst på att göra användarens vardag enklare och samtidigt skapa en känsla av tillfredsställelse. Den riktar sig främst till användarens känslor när den interagerar med en digital produkt eller artefakt. En del kan kontrolleras av utvecklare och designers men innefattar även kontextuella faktorer och egna personliga preferenser.

Det finns ett flertal förklaringar av metoden men en definition från UEPA (User Experience Professionals Association) är följande:

”User Experience is not about good industrial design, multi-touch, or fancy interfaces. It is about transcending the material. It is about creating an experience through a device.”

Varför behövs det?

Undersökningar under åren har visat att hög UX-användning leder till minskade tid och utvecklingskostnader, högre kundnöjdhet och bättre lönsamhet.

Skapar man dessutom digitala produkter med målet att användaren ska känna sig tillfredsställd genom produktens alla aspekter, gränssnitt och funktioner leder det automatiskt även till tillfredsställelse hos företagen. Ett bra exempel är digitala produkter som fokuserar på försäljning där hela processen från början till start går smidigt till samtidigt som att användaren är välinformerad. Detta leder oftast till ökade konverteringar och ökad kundnöjdhet.

Människors vardag kan ibland bestå av fullspäckade scheman och det sista man vill bli bemött av är en hemsida eller annan digital artefakt som försvårar det ytterligare. Designa med denna metod som ramverk och ge användaren en, förutom mer värdefull tid över till annat, positiv och varför inte en roligare upplevelse? En bidragande faktor och ytterligare en nytta för företaget blir att denna upplevelse med stor möjlighet sprids vidare och ökar chanserna till framgång hos små som stora företag där de små får chansen att expandera.

Slutligen, hur gör man detta i praktiken och vad ska du tänka på?

Det är viktigt att först poängtera att innan man börjar med att utforma en designlösning som når upp till både användaren och företagets mål och behov behöver man skapa sig en förståelse kring användarnas behov och beteenden samt definiera de mål man vill uppnå inom företaget.

Nyckeln till att du ska lyckas med denna metod i praktiken är att undvika att låsa in sig på en enskild lösning eller användargränssnitt. Lägger du ner fokus på att skapa den utmärkta användarupplevelsen för betalningsprocessen på en e-handelssajt så har du tolkat tillvägagångssättet fel. Resterande löper i sådana fall en stor risk att falla ihop och med tanke på att man bara har några enstaka sekunder på sig att skapa ett positivt intryck hos användaren så lär man med störst sannolikhet inte lyckas behålla användaren hela vägen fram till målet.

Inte övertygad ännu? Om inte, berätta gärna varför och även om du har några argument för eller emot denna metod!