Webbdesign: Första intrycket är kritiskt

Man får aldrig en andra chans på ett första intryck. Första intrycket har en stor inverkan i alla våra upplevelser – och det gäller i synnerhet webbdesign. Får besökaren en gott intryck stannar den troligtvis, är intrycket dåligt lämnar personen oftast direkt.

50 millisekunder är allt som behövs

Enligt en studie från Google så tar det endast 50 millisekunder att bilda en uppfattning (eller magkänsla) över om vi tycker om webbplatsen eller inte. Som referens tar en blinkning mellan 100-400 millisekunder. Men vilka delar är det som spelar in i bildandet av vår uppfattning av en site?

I studien undersökte man följande faktorer:

  • Visuell komplexitet (hur komplex designen uppfattas)
  • Prototypikalitet (hur representativ och igenkännbar designen är för företagets bransch)

 

Chart_Overall

Bilder från studien visar förhållandet mellan visuell komplexitet och prototypikalitet

 

Studien visade att om webbplatsen hade hög visuella komplexiteten så uppfattades den som mindre tilltalande hos deltagarna. Om prototypikaliteten var låg uppfattades webbplatsen som mindre tilltalande – även om den samtidigt hade låg visuell komplexitet.

Slutsatsen var att deltagarna föredrog webbdesign som var simpel, var igenkännbar och kändes relevant för branschen den tillhörde.

Förbättra där ögat fokuserar

I en annan studie i eye tracking från Missouri University of Science and Technology tar det 2.6 sekunder för ögonen att scanna, navigera runt och slutligen fokusera in på det område på webbplatsen som har störst påverkan på det första intrycket. I experimentet spenderade deltagarna i snitt 20 sekunder på varje site. Ju längre tid deltagarna stannade på webbplatsen, desto bättre intryck hade de fått. Vissa områden fick mest tid och uppmärksamhet.

  • Logotypen (6.48 sekunder)
  • Navigeringen (6.44 sekunder)
  • Sökrutan (6 sekunder)
  • Huvudbilden (5.94 sekunder)
  • Texten (5.59 sekunder)

Deltagarna ansåg att färgval, bakgrund, huvudbilden och textens läsbarhet spelade stor roll i att skapa ett positivt första intryck av webbplatserna.

Första intrycket stannar länge

I en annan studie genomfördes ett experiment för att undersöka i vilken omfattning första intryck består. I experimentet fick deltagarna positiv och negativ information presenterat i kombination med bilder på personer. Senare presenterades ny informationen med samma bilder. Bakgrundsfärgen ändrades successivt för att undersöka hur kontexten spelade in. Resultatet visade att ny information med samma bild och ändrad bakgrundsfärg påverkade uppfattningen av personen i högre utsträckning. Ny information med samma person och oförändrad bakgrundsfärg påverkade uppfattningen i mindre utsträckning.

Slutsatsen var att första intrycket kan vara länge, och vår uppfattning om något står i relation till sammanhanget då vi bildade oss uppfattningen för första gången.

Vad du bör tänka på vid webbdesign

1. Det tar 50 ms för oss att bilda ett första intryck (att blinka tar 100-400 ms). Denna förståelse markerar vikten av att din webbdesign är genomtänkt, tilltalande och intuitiv.

2. Vi tycker om design som är enkel och som vi känner oss bekanta med. Det är viktigt minska alla hinder på din webbplats så användarupplevelsen blir så friktionsfri som möjligt. Det kan vara fördelaktigt att hålla sig till webbdesign som dina besökare redan är vana vid – exempelvis topp eller horisontell navigering, logotyp i vänstra hörnet, check out box i högra hörnet, ja du förstår.

3. Vi tycker att färg, bildval, textinnehåll och läsbarhet spelar stor roll. Människor fungerar på liknande sätt. Genom att anspela på dina besökares känslor genom olika dimensioner kan din kommunikation bli ännu effektivare.

4. Första intrycket består. Den sammanlagda upplevelsen av  din webbplats kommer etsa sig fast i din besökares perception av dig eller ditt företag. Se till att det blir ett bra sådant.

Vad tycker du är viktigt att tänka på för att skapa ett bra första intryck på en webbplats?