Content marketing – vad är det?

Content-Marketing-Vad-ar-det-Amplify.Digital

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring som det kallas på svenska är ett väl använt uttryck inom marknadsföring, framförallt har termen det senaste året pratats om som en trend inom branschen. Den här typen av marknadsföring är trots sitt uppsving idag, ingenting nytt. Content marketing har nämligen existerat sedan 1800-talet i form av medlemstidningen The Furrow och sedan via nyhetsbrev, böcker etc. Idag går dock åsikterna isär om vad begreppet egentligen innebär och har även ansetts användas felaktigt. En åsikt som lyfts är till exempel att många tror att de använder sig av innehållsmarknadsföring när de i själva verket bedriver marknadsföring med innehåll.

Men vad betyder då content marketing egentligen? Content Marketing Institute definierar begreppet som följer:

Content marketing’s purpose is to attract and retain customers by consistently creating and curating relevant and valuable content with the intention of changing or enhancing consumer behavior. It is an ongoing process that is best integrated into your overall marketing strategy, and it focuses on owning media, not renting it.

Det vill säga, du skapar och kuraterar relevant innehåll som är av värde för konsumenten och detta görs för att förändra eller förstärka konsumentens beteende. Content marknadsföring är en fortlöpande process som distribueras genom ägd media — alltså via kanaler som ditt företag kontrollerar och där det framgår vem avsändaren är.

Det viktiga att komma ihåg är att det huvudsakliga syftet med content marketing inte är att sälja företags produkt. Istället är målet att skapa en långvarig relation till kunden. Det är alltså inte reklamannonser som delas utan innehåll som är relaterat till företaget men ändå intressant för konsumenten att ta del av. Idag när tjänster som Adblock blir vanligare och annonser uppfattas som störiga och påträngande blir det viktigare att använda sig av innehålsmarknadsföring för att nå ut. Målgruppen söker sig då till företaget istället för tvärtom. Det här gör att ni som företag samtidigt kan ha en dialog med era konsumenter och bygga upp en relation. På så sätt blir det kunden som söker sig till er på sina egna villkor vilket i slutändan resulterar i lojalitet från dem.

Fördelarna med innehållsmarknadsföring är framförallt att det skapar mervärde för kunden och en relation mellan avsändare och mottagare. Utöver det skapas en intressantare hemsida som även blir bättre sökmotoroptimerad, och dessutom blir kommunikationen på sociala medier mer relevant.

Vad tycker ni om innehållsmarknadsföring?