Effektiv marknadsföring med video

videomarknadsföring-video-marketing-Amplify-Digital

Fördelarna med rörlig bild och ljud är många. En välgjord video fångar dina kunders uppmärksamhet i det digitala flödet och låter dem ta del av ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. Det kräver mindre av dina besökare för att tillgodogöra sig ert budskap jämfört med textuellt innehåll och det leder till fler konverteringar.

Nya förutsättningar

Användningen av video i marknadsföring har ökat explosionsartat de senaste åren. Det beror till stor del på att tekniken förbättrats. Mobiltelefoner och läsplattor har ett väl etablerat stöd för videoinnehåll på webben och i appar och samtidigt har surfhastigheten för mobila enheter ökat och gjort det möjligt att ladda rörligt innehåll utan störande väntetider.

Nå ut till fler

Många föredrar att se en video under ett par minuter framför att läsa en lång text. Detta har gjort att de stora sökmotorer som Google och Bing prioriterar sidor med relevant videoinnehåll i sina sökresultat. Det ger en ökad trafik till den aktuella sidan och din webbplats får en ökad rating på samma gång. Marketing Tech Blog har skrivit lite om detta, bland annat finns undersökningar som visar att sannolikheten till en träff på Googles första sida ökar med över 50 gånger om video finns i innehållet.

Öka engagemang

Video som kombinerar väl utformat visuellt intryck med röst, ljudeffekter och musik är ett oslagbart sätt att beskriva och förklara någonting. I de flesta fall handlar det som att beskriva den produkt eller tjänst du vill att dina besökare ska köpa. Men video kan göras av fler anledningar än det. Innan en besökare väljer att köpa från dig kanske hon vill veta vem hon gör affärer med? Ta tillfället att beskriva vilka ert företag är och vad ni representerar. Berätta för era potentiella kunder om er stolta företagshistoria och vad det är som har gjort att ni kommit dit ni är idag. Har ni uttalade planer och mål för välbefinnande hos era medarbetare eller bidrar ni till en bättre värld genom er CSR?

Fler konverteringar och ökad försäljning

Det är tydligt att video har en positiv effekt på antalet konverteringar, både eftersom besöksantalet ökar, men även konverteringsgraden, det vill säga i vilken utsträckning besökare genomför en önskad handling – ökar. Här är ett exempel där konverteringsgraden fyrdubblats efter dess video lagts till.

Så jobbar vi

När vi på Amplify Digital arbetar med video ser vi till att först bilda oss en god uppfattning om ditt varumärke, dina produkter och tjänster samt vilken din målgrupp är. Det gör att vi kan skräddarsy en lösning för att attrahera just dina kunder. Vi följer dessutom alltid upp detaljerad statistik för visningen av er video och kopplingen till det ni vill uppnå så att ni kan se precis hur resultatet blir.

Har du egna tankar och förlag på reklamfilm för webben? Hör av dig till oss, vi bollar gärna idéer med dig!