Digital karta

Kunskapsbank om utvecklingen av centrala Stockholm

City i Samverkan arbetar för att skapa ett tryggt och snyggt Stockholm. En vital del av det arbetet handlar om att förstå utvecklingen i staden; vem som etablerar sig var, var människor rör sig och vad de tycker. Därför skapade vi en visualisering av unika data som ger en överblick av just detta – ett kunskapsunderlag för vidare utveckling av Stockholm.

Utmaning

Att digitalisera sättet på vilket City i Samverkan arbetar med utvecklingen av centrala Stockholm. Skapa en lösning som överskådligt visar rätt information på rätt plats i staden för att kunna ta rätt beslut.

Genomförande

Vi skräddarsydde en karta i Google Maps på vilken vi visualiserade en rad unika data, dels från City i Samverkan själva och dels öppna data från Stockholms stad. Det var information om bland annat fastighetsägare, restauranger, butiker, kundflöden och NKI (nöjd-kund-index). Lösningen gör det enklare för City i Samverkan att uppdatera information om en föränderlig stad och enklare för organisationens medlemmar att förstå stadens utveckling.

Resultat

Idag använder City i Samverkan visualiseringen som en integrerad del av sin verksamhet. Den används också som en kommunikationskanal mot deras medlemmar.

474

restauranger

529

fastigheter

688

butiker