75%

fler besökare

500%

ökad konvertering

Webbplats

Skapa intresse för Sveriges mest dynamiska kontorshus

Fastighetsägare Atrium Ljungberg har byggt Nod – Sveriges hetaste mötesplats för företagande och utbildning. I Nod sitter Stockholms universitets IT-studenter vägg i vägg med spännande företag. Hela huset andas framtidstro, samarbete och skapande.

Utmaning

Bygga varumärke kring Nod och skapa intresse i digitala kanaler som leder till avslut. Webbplatsen ska återspegla platsen Nod, attrahera potentiella hyresgäster och ge service till de redan etablerade.

Genomförande

Tillsammans med kund skapade vi koncept, responsiv design och utvecklade en webbplats i Drupal som väl speglar platsen och som är starkt fokuserad på omvandlingar. Vi ansvarade för projektledning, designkoncept, utveckling och innehållsskapande.

Resultat

Månaden efter lanserad webbplats hade besökarantalet ökat med 75 procent och antalet omvandlingar med 500 procent jämfört med samma period innan lansering.