3 snabba tips inför ditt företags första konto i sociala medier

Sociala medier är stort och ni har säkert ofta hört att det är bra att synas på olika plattformar. Det är faktiskt inte för intet ni hört det några gånger, av alla internetanvändare i Sverige så är det hela 70 % som använder Facebook. Även bland företagen är det på Facebook som den största närvaron finns, däremot är det Instagram som är den tjänst som genererar mest användarengagemang. I SCBs rapport från 2013 var det 50-60 % av de små och mellanstora företagen som fanns närvarande på sociala medier. I den uppdaterade rapporten som släpps i november är det säkerligen så att den siffran har ökat. Sociala medier är alltså viktiga och nyttiga kanaler för att synas och kommunicera till sina kunder. Men hur ska man egentligen börja? Är det bara att börja? Vi har listat tre snabba tips att tänka på innan ni startar ett första konto!

1. Skapa en strategi
Detta innefattar allt från vilka kanaler företaget ska finnas på, hur ofta sidorna ska uppdateras till vad målet med företagets sociala medienärvaro är. Utan mål är det svårt att skapa rätt innehåll. Bena ut vem ni vill kommunicera med och vad ni vill förmedla. Hur vill ni att era kunder uppfattar er? Vad är er målgrupp? Allt detta gör att er kommunikation blir enhetlig, tydlig och framförallt rättriktad.

2. Välj kanaler med omsorg
Det finns ingen idé med att ha ett konto bara för att. Satsa istället på färre plattformar och producera bra material till dem. Att finnas överallt blir ofta rörigt och en repetition av halvdana meddelanden. Vilka plattformar passar ditt företag bäst? Kanske använder sig era kunder mest av en slags plattform? Fokusera på den! Att välja något av de mest populära som Facebook, Twitter och LinkedIn är ofta det säkrare första alternativet för att nå ut till så många i målgruppen som möjligt och känna in er publik.

3. Ge det tid och kontinuitet
Att uppdatera sociala medier behöver inte ta lång tid. Men att skapa en givande kundrelation via dem tar tid och kräver långsiktighet. De som ser nytta med sociala medier har arbetat med det under lång tid så att se det som en korttidslösning är alltså slöseri med energi. Att posta inlägg regelbundet är viktigt – en kommunikationskanal utan kommunikation fyller inget syfte!

Hur använder ni sociala medier? Berätta gärna för oss!