Effektiv marknadsföring med video

videomarknadsföring-video-marketing-Amplify-Digital

Fördelarna med rörlig bild och ljud är många. En välgjord video fångar dina kunders uppmärksamhet i det digitala flödet och låter dem ta del av ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. Det kräver mindre av dina besökare för att tillgodogöra sig ert budskap jämfört med textuellt innehåll och det leder till fler konverteringar. […]