HemTjänsterDigital varumärkesstrategi

Digital varumärkesstrategi

Människan, som privatperson och konsument, är idag digital. Oavsett om din verksamhet vill synas för slutkund (B2C) eller för andra bolag (B2B) kommer dina målgrupper att söka efter och besöka dig online. Idag förväntar sig din målgrupp relevant och snabb information. 90 procent av svenskarna använder internet dagligen, internetanvändning i mobilen går snart om datorn…

digital strategi amplify digital

Människan, som privatperson och konsument, är idag digital. Oavsett om din verksamhet vill synas för slutkund (B2C) eller för andra bolag (B2B) kommer dina målgrupper att söka efter och besöka dig online.

Idag förväntar sig din målgrupp relevant och snabb information. 90 procent av svenskarna använder internet dagligen, internetanvändning i mobilen går snart om datorn och målgrupper kommer och går i olika nya sociala medier.

Detta föränderliga digitala landskap är en utmaning för företag, men också en enorm möjlighet. Med en genomarbetat digital varumärkesstrategi kan vi hjälpa dig förstå dessa möjligheter, nå ökad positiv exponering, fler och närmre relationer och högre lönsamhet.

Digital varumärkesstrategi

När vi arbetar med ditt digitala varumärke ser vi till hela den digitala upplevelsen av din verksamhet – hur ditt varumärke uppfattas av din målgrupp på webben. Det handlar om att förstå var dina målgrupper finns, hur du kan exponera ditt varumärke på rätt sätt, engagera kunden och nå fler avslut. Vår varumärkesstrategi går ut på att:

  • Förstå din verksamhet och dina mål
  • Analysera var din målgrupp finns idag
  • Utforma en plan för vilka insatser som behövs (webbplats eller andra nya kanaler och kampanjer)
  • Klä dina budskap i rätt ton, färg och form
  • Produktion och lansering
  • Följa upp och optimera

Varför helheten är så viktig

Ibland hjälper vi våra kunder med all deras digitala närvaro, ibland handlar det om att stärka upp där något saknas exempelvis webbdesign, kodning, innehållsmarknadsföring eller digital annonsering.

Bäst resultat når vi när vi kan arbeta långsiktigt och nära dig med hela varumärket på webben. Exempelvis kan en digital annonseringskampanj (ex. AdWords eller Facebook) inte skapa tillräckligt många konverteringar om landningssidan för annonseringen är undermålig. Eller tvärtom, din webbplats kanske är fantastisk men målgruppen hittar inte dit från andra kanaler.

Upplevelsen av ditt varumärke hos din målgrupp kommer att spela en avgörande roll för vilket förtroende de får, hur relevant du känns, hur engagerade de blir och den påverkar dina affärer.

Kontakta oss gärna för en diskussion om hur du kan nå din målgrupp och skapa nya affärer online!