HemTjänsterInteraktionsdesign

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign handlar om att förbättra användarupplevelsen genom att förutse användarens beteende och anpassa gränssnittet. Rätt interaktionsdesign underlättar för användaren att uppfylla tjänstens mål. Interaktionsdesign kallas även för UX-design och sammanför digital design, programmering och informationsarkitektur. Vi utgår frånbåde målsättningen och användaren för att göra din digitala lösning tilltalande, användarvänlig och resultatorienterad. Hur vi arbetar med interaktionsdesign Interaktionsdesignen är centralt…

interaktionsdesign amplify digital

Interaktionsdesign handlar om att förbättra användarupplevelsen genom att förutse användarens beteende och anpassa gränssnittet. Rätt interaktionsdesign underlättar för användaren att uppfylla tjänstens mål. Interaktionsdesign kallas även för UX-design och sammanför digital design, programmering och informationsarkitektur.

Vi utgår frånbåde målsättningen och användaren för att göra din digitala lösning tilltalande, användarvänlig och resultatorienterad.

Hur vi arbetar med interaktionsdesign

Interaktionsdesignen är centralt redan i projektets inledning. Vi utgår alltid från målgruppen deras beteende målgruppens beteende, vilka mål de ska uppfylla och stegen dit. Sen bestämmer vi relevanta nyckeltal att följa och utvärdera resultatet mot.

Principer för interaktionsdesign vi arbetar efter

  • Designa gränssnitt simpelt. Bra interaktionsdesign förenklar för användaren så mycket det går.
  • Användare har vant sig vid hur element på webben och i applikationer fungerar. Därför är det viktigt att vara så konsekvent som möjligt i design och struktur.
  • Placera element i designen utifrån prioriteringsordning. Ju fler val desto större chans att användaren inte förstår vad hon ska göra. Det viktigaste ska vara först och lättast att interagera med.
  • Rätt typografi skapar känsla av hierarki och tydlighet.
  • Genomtänkt användning av färger och kontraster kan styra användarens uppmärksamhet rätt element och öka användbarheten.

Vill du veta mer om hur rätt interaktionsdesign kan förbättra din nuvarande eller planerade webbplats? Kontakta oss så berättar vi mer.