HemTjänsterWebbanalys

Webbanalys

Webbanalys ger insikter i hur webbplatser och applikationer kan förbättras genom att analysera hur användare hittar till och använder plattformen. Med ökad förståelse för dina besökare och deras behov går det att förbättra prestationen vilket leder till högre avkastning på din investering. Webbanalys får större plats hos företag som satsar digitalt. Våra projekt ska ge resultat och…

webbanalys amplify digital

Webbanalys ger insikter i hur webbplatser och applikationer kan förbättras genom att analysera hur användare hittar till och använder plattformen. Med ökad förståelse för dina besökare och deras behov går det att förbättra prestationen vilket leder till högre avkastning på din investering.

Webbanalys får större plats hos företag som satsar digitalt. Våra projekt ska ge resultat och därför är webbanalys centralt i allt vi gör.

 Förstå målgruppen utanför webbplatsen

Vi analyserar var besökaren är och hur de beter sig innan de landar på din webbplats.

 • Vilka trafikkanaler genererar flest besök? Är det sökmotorn, sociala medier eller annat?
 • Hur stor del av besökarna är nya respektive återkommande?
 • Vart befinner sig målgruppen geografiskt?
 • Vid vilken tidpunkt sker flest besök?
 • Vilken enhet använder de mest? Är det dator, tablet eller smarttelefon?
 • Vilken annonsering är mest lönsam?

 Förstå besökarens beteende på webbplatsen

Vi analyserar hur besökaren navigerar på webbplatsen och där igenom att identifiera styrkor och svagheter i innehåll, struktur eller design.

 • Hur engagerande är webbplatsen? Stannar besökaren länge eller lämnar de direkt?
 • Vilka sidor är mest besökta eller delas mest i sociala medier?
 • Hur rör sig besökaren på webbplatsen?

 Mät måluppfyllelse

Vi spårar webbplatsens mål och hur de uppfylls. Det ger oss ledtrådar till vad som behöver göras för att förbättra konverteringsgraden.

 • Vilka mål har din webbplats? Köp, offertförfrågningar eller registreringar? Vi mäter målen som är viktiga för dig.
 • Vi analyserar konverteringsgraden och faktorerna som påverkar. Det är ett av de viktigaste nyckeltalen att förbättra för att öka webbplatsens affärsvärde. Arbetet med att förbättra konverteringsgraden kallas för konverteringsoptimering.
 • Vi analyserar sidorna besökaren behöver passera och identifierar flaskhalsarna som hindrar att användaren inte genomför målet.

Vi integrerar webbanalys och konverteringsoptimering för att du ska nå bästa resultat. Vill du veta mer om hur webbanalys kan öka avkastningen på din investering? Kontakta oss så berättar vi mer.