HemDesignFyra fundament för lyckad webbdesign

Fyra fundament för lyckad webbdesign

När en besökare kommer till din webbplats utlöses en rad känslor om din webbplats och ditt företag eller din organisation. Reflektera själv, visst har du känt det? Känslorna som uppstår på en millisekund – positiva eller negativa – ligger i dina händer och måste tas i beaktning när du designar. Idag finns det mycket kunskap…

Fyra fundament för lyckad webbdesign

När en besökare kommer till din webbplats utlöses en rad känslor om din webbplats och ditt företag eller din organisation. Reflektera själv, visst har du känt det? Känslorna som uppstår på en millisekund – positiva eller negativa – ligger i dina händer och måste tas i beaktning när du designar.

Idag finns det mycket kunskap som hjälper designers att skapa effektiva visuella produkter som påverkar målgruppens känslor. För att uppnå efterfrågad effekt måste man förstå hur olika designelement påverkar humör och attityder.

Nedan beskriver jag fyra stora områden inom webbdesign och webbutveckling som är grundläggande och har störst effekt på dina besökare. Genom att strategiskt tänka på dessa så har du de verktyg du behöver för att skapa en visuellt engagerande webbplats som uppmuntrar besökarna att återvända.

Innehåll

Innehållet, ditt budskap, bestämmer designen du skapar för din webbplats. Det vill säga, besökaren kommer till en webbplats för att få tillgång till information som de behöver. Designen du skapar hjälper dem att hitta den information de behöver snabbt och enkelt.

I webbens linda var det vanligt att se långa sidor med innehåll, ofta med 10.000 ord eller mer (som en jämförelse är den här artikeln cirka 1000 ord). Detta tidiga överflöd av innehåll gjorde det mycket svårt att hitta det man letade efter i höstacken. En sådan upplevelse skapade ofta stress och irrelevans för besökarna.

Därför bör du organisera webbinnehållet efter en gyllene medelväg mellan att ge adekvat information utan att korvstoppa besökaren. Rätt mängd innehåll på rätt plats skapar nöjda besökare vilket ökar sannolikheten att de gillar ditt företag. Om ditt innehåll inte visas på ett logiskt sätt och är jobbigt att läsa, kommer inte besökaren att tycka så om dig som avsändare också?

Håll ditt innehåll rent, organiserat och lättläst för att skapa positiva känslor hos dina besökare.

Komposition

Det sätt en webbsida är organiserad påverkar dramatiskt hur en besökare upplever dig. På det sätt ovanstående innehåll är komponerat gör det lätt eller svårt för besökaren att komma åt det hen vill.

Ett enkelt verktyg att ha med dig är ”white space” – de områdena där inget innehåll eller visuellt element kräver vår uppmärksamhet. Tomt utrymme alltså. Det utrymmet spelar en viktig roll i alla typer av designarbete eftersom det ger visuellt en viloplats för besökaren. Dessa ögats rastplatser finns ofta i marginaler och utrymmet runt innehåll.

Begreppet minimalism – det vill säga med hjälp av minsta mängden visuellt innehåll förmedla ditt budskap – för närvarande är mycket populärt över hela webben. Av en anledning såklart. Om en besökare kommer till din webbplats och varje tum av skärmen tas upp av ord, grafik och fokusdragande element börjar det kännas jobbigt att ta in. Om inget tomt utrymme finns kan de inte ta någon visuell paus.

Du vill att dina besökare ska känna att du är tydlig, organiserad relevant och lätt att arbeta med. Att hålla saker enkla med en välorganiserad webbplats med hjälp av passande tomt utrymme berättar du för besökaren att du vet vad som är viktigt och att du inte vill slösa bort deras tid.

Färg

Vid utformningen av en webbplats styrs ofta färgvalet av organisationens befintliga visuella identitet (varumärket). Hur dessa färger används påverkar hur besökaren känner sig när de besöker din webbplats. De flesta visuella identiteter har neutrala färger som används tillsammans med deras huvudfärger.

I modern design tar ofta de neutrala färgerna upp mycket utrymme. Exempelvis om en organisations främsta färger är blått och gult, med neutrala vitt och svart, är det troligast att de använder en vit bakgrund för att visa sitt innehåll på, inte en blå eller gul bakgrund. Dessa neutrala agerar ungefär som tomt utrymme, alltså det ger en möjlighet för vila. Alternativet gul text på blå bakgrund är mer intensivt att ta in.

Vilken färgpalett du väljer påverkar också hjärnan. Färger som blå, grön och lila ger ofta en inbjudande, professionell och avslappnad känsla. Samtidigt kan de färgerna skapa en kall och ovänlig känsla om de används i överflöd.

Varmare färger som gul, orange och röd kan verka lugnande och varma och ger en känsla av kreativitet. Men de kan också men kan också skapa negativa känslor som ilska och stress.

Tips! Balansera färgvalet och använd mycket tomt utrymme med neutrala färger (vitt, grått, svart).

Typsnitt

Typografi förmedla många känslor till besökare på webbplats. Det finns tusentals typsnitt där ute att välja bland och fler och fler blir webbsäkra. Och med många bra val kommer stort ansvar. Olika typsnitt är utformade för att användas i specifika situationer och för vissa ändamål.

Typsnitt med serif (de med små serifer, eller fötter, på bokstäverna så som Times New Roman) är ofta förknippade med professionalism, vetenskaplighet och allvar medan sans-serif-typsnitt (som Helvetica) ger en mer modern och informell känsla.

Till exempel, de flesta nyhetswebbar (exempelvis dn.se) använder typsnitt med serif för att förmedla känslan av tradition, makt och kunskap. De vill att du ska känna att de är en myndighet, en kunskapens språkrör, att det du läser är viktigt och att de vet vad de talar om.

Teckensnitt san-serif används för att förmedla en känsla av modernitet. Vi som digital byrå använder exempelvis ett typsnitt med san-serif för att upplevas up-to-date.

Men också på det sätt som typsnittet presenteras på webbplatsen är också viktigt. Typsnittsstorlek, radavstånd och avstånd mellan bokstäverna bör funderas över. Stor text kan skapa känslan av att det är lättare att läsa en mindre, trånga textstycken.

Behöver du inspiration om vilka typsnitt som är tillgängliga för din webbdesign? Kolla in erbjudanden av Abobes TypeKit eller Google Fonts för inspiration.

Slutsats

Det är designerns jobb att förstå hur designvalen de producerar påverkar målgruppen, skapar rätt känsla för ditt företag och leder dem till att interagera med innehållet. Allt du gör på din webbplats påverkar synen på din verksamhet.

Hur kommer du att tillämpa rätt webbdesign på din webbplats?