HemDesign

Design

  • Fyra fundament för lyckad webbdesign

    Fyra fundament för lyckad webbdesign

    När en besökare kommer till din webbplats utlöses en rad känslor om din webbplats och ditt företag eller din organisation. Reflektera själv, visst har du känt det? Känslorna som uppstår på en millisekund – positiva eller negativa – ligger i dina händer och måste tas i beaktning när du designar. Idag finns det mycket kunskap…

  • Därför behöver ditt företag interaktionsdesign

    Därför behöver ditt företag interaktionsdesign

    Digital design har rört sig längst med en lång och slingrande väg från ett ganska blygsamt ursprung till en spännande nutid. Formgivningen av exempelvis er webbplats handlar inte längre bara om en snygg presentation av text och bilder. Idag ställs krav på att den ska vara interaktiv och användarvänlig.